نوشته‌هایی با برچسب "گیاه دارویی بومادران"

خواص دارويي گياه بومادران خواص دارويي گياه بومادران

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. بومادران. نام عربی:. برنجاسف. نام های دیگر:. برتراسک (شیرازی)، گل مروارید، وستار، گل بوی مادران، گل ماران، هزار برگ. ماهیت:. نباتی است، ساق آن قریب به ذرعی و شاخهای آن باریک و برگ آن ریزه و گل آن مانند شبت چتردار و زرد و سفید و مایل به کبودی و از سرنو هر سال می روید. حکیم میر محمد مؤمن در تحفه نوشته که آن غیر قیصوم است چه قیصوم شبیه است به افسنطین و اکثر یک ساق از یک ریشه می روید. طبیعت:. در اول سوم گرم و خشک. افعال و خواص:. ملطف و مفتح و مدر بول و حیض و مفتت حصاه، آشامیدن طبیخ دو مثقال از آن و جلوس در مطبوخ

معرفی گیاه بومادران و خواص دارویی آن معرفی گیاه بومادران و خواص دارویی آن

نام علمی: Achillea millefolium. نام رایج در ایران: بومادران. تیره: Asteraceae. منشاء: بومی نیمکره شمالی زمین است. قسمت های دارویی: سرشاخه های گلدار و برگ آن. شاخه برگ دار و گاهی گل ها به تنهایی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیبات شیمیایی: این گیاه معطر دارای اسانس، اینولین و کمی تانن است و در کشورهای اروپایی به عنوان دارو برای قطع تب استفاده می شود. سرشاخه های گلدار آن دارای اسانس نوعی هتروزید مولد اسید سیانیدریک، گلکو آلکالوئیدی به نام آکی لئن، اینولین، مواد چرب مومی، فیتوسترول، تانن، اسید آکونی تیک (اسید آکی لنیک) و . است. خواص دارویی گ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه