نوشته‌هایی با برچسب "مصرف گوشت قرمز"

مصرف بیش از حد گوشت قرمز باعث سکته‌ی مغزی می‌شود مصرف بیش از حد گوشت قرمز باعث سکته‌ی مغزی می‌شود

مصرف بیش از حد گوشت قرمز باعث سکته‌ی مغزی می‌شود. مصرف منظم و بیش از حد گوشت قرمز خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که منابع دیگر پروتئین این خطر را کاهش می‌دهند. گوشت قرمز بخش عمده‌ای از برنامه‌ی غذایی زندگی مدرن امروزی را به خود اختصاص داده است، به دلیل این که بر اساس یک باور اشتباه مردم تصور می‌کنند گوشت قرمز برای به خصوص مردها ضروری است. این تصور وجود دارد که مردها بیشتر از زن‌ها به گوشت قرمز نیاز دارند و برای همین مصرف گوشت قرمز در بین مردم و به ویژه در کشورهای ثروتمند بیشتر شده است. محققان دانشگاه هاروارد نتایج دو پژوهش گس

مصرف بیش از حد گوشت قرمز باعث سکته‌ی مغزی می‌شود مصرف بیش از حد گوشت قرمز باعث سکته‌ی مغزی می‌شود

مصرف منظم و بیش از حد گوشت قرمز خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که منابع دیگر پروتئین این خطر را کاهش می‌دهند. گوشت قرمز بخش عمده‌ای از برنامه‌ی غذایی زندگی مدرن امروزی را به خود اختصاص داده است، به دلیل این که بر اساس یک باور اشتباه مردم تصور می‌کنند گوشت قرمز برای به خصوص مردها ضروری است. این تصور وجود دارد که مردها بیشتر از زن‌ها به گوشت قرمز نیاز دارند و برای همین مصرف گوشت قرمز در بین مردم و به ویژه در کشورهای ثروتمند بیشتر شده است. محققان دانشگاه هاروارد نتایج دو پژوهش گسترده را جمع آوری کرده و از نزدیک تغذیه‌ی 84010 زنِ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه