نوشته‌هایی با برچسب "عمل پیوند قلب"

اسیدفولیک: برای آن‌هایی که عمل پیوند قلب داشته‌اند اسیدفولیک: برای آن‌هایی که عمل پیوند قلب داشته‌اند

اسیدفولیک: برای آن‌هایی که عمل پیوند قلب داشته‌اند. اسیدفولیک می‌تواند میزان هموسیستئین را کاهش دهد. هموسیستئین اسیدآمینه‌ای است که بروز بیماری‌های عروقی را در بین دریافت‌کننده‌های قلب پیوندی بالا می‌برند و اولین عامل مرگ‌ومیر ناشی. از پیوندهای قلبی محسوب می‌شود. بر اساس نتایج یک پژوهش ایتالیایی مصرف مکمل اسیدفولیک به مدت یک سال بعد از عمل پیوند قلب خطر مرگ‌ومیر دریافت‌کننده‌ها را در طولانی مدت کاهش می‌دهد. دکتر لوسیانوپوتنا و همکارانش به مدت 7 سال روی 51 دریافت‌کننده‌ی قلب پیوندی مطالعاتی انجام دادند. گروهی از این افراد به مدت یک سال بعد از

اسیدفولیک: برای آن‌هایی که عمل پیوند قلب داشته‌اند اسیدفولیک: برای آن‌هایی که عمل پیوند قلب داشته‌اند

اسیدفولیک می‌تواند میزان هموسیستئین را کاهش دهد. هموسیستئین اسیدآمینه‌ای است که بروز بیماری‌های عروقی را در بین دریافت‌کننده‌های قلب پیوندی بالا می‌برند و اولین عامل مرگ‌ومیر ناشی. از پیوندهای قلبی محسوب می‌شود. بر اساس نتایج یک پژوهش ایتالیایی مصرف مکمل اسیدفولیک به مدت یک سال بعد از عمل پیوند قلب خطر مرگ‌ومیر دریافت‌کننده‌ها را در طولانی مدت کاهش می‌دهد. دکتر لوسیانوپوتنا و همکارانش به مدت 7 سال روی 51 دریافت‌کننده‌ی قلب پیوندی مطالعاتی انجام دادند. گروهی از این افراد به مدت یک سال بعد از عمل، روزانه 15 میلی‌گرم اسیدفولیک دریافت کردند و گروه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه