نوشته‌هایی با برچسب "شیر 3 درصد چربی"

شیر و فرآورده‌هایش؛ درصد چربی بیشتر، کالری بیشتر شیر و فرآورده‌هایش؛ درصد چربی بیشتر، کالری بیشتر

شیر و فرآورده‌هایش؛ درصد چربی بیشتر، کالری بیشتر. گرو شیر و لبنیات یکی از 5 گروه موجود در هرم غذایی می باشد. میزان کالری آن با میزان چربی موجود در آن در ارتباط است؛ یعنی هرچه درصد چربی آن بالاتر باشد، میزان کالری‌اش بالاتر است. ‌. هر واحد شیر و فرآورده‌های آن، حاوی 12 گرم کربوهیدرات و 8 گرم پروتئین است. میزان انرژی بر حسب نوع شیر متفاوت است. این فهرست بر اساس مقدار چربی و کیلو کالری به سه دسته تقسیم می‌شود:. 1- شیر بدون‌چربی و خیلی کم‌چرب. 2- شیر کم‌چرب. 3- شیر پرچربی. انواع شیر. کربوهیدرات. (گرم). پروتئین. (گرم). چربی. (گرم). انرژی. (کیلو

شیر و فرآورده‌هایش؛ درصد چربی بیشتر، کالری بیشتر شیر و فرآورده‌هایش؛ درصد چربی بیشتر، کالری بیشتر

گرو شیر و لبنیات یکی از 5 گروه موجود در هرم غذایی می باشد. میزان کالری آن با میزان چربی موجود در آن در ارتباط است؛ یعنی هرچه درصد چربی آن بالاتر باشد، میزان کالری‌اش بالاتر است. ‌. هر واحد شیر و فرآورده‌های آن، حاوی 12 گرم کربوهیدرات و 8 گرم پروتئین است. میزان انرژی بر حسب نوع شیر متفاوت است. این فهرست بر اساس مقدار چربی و کیلو کالری به سه دسته تقسیم می‌شود:. 1- شیر بدون‌چربی و خیلی کم‌چرب. 2- شیر کم‌چرب. 3- شیر پرچربی. انواع شیر. کربوهیدرات. (گرم). پروتئین. (گرم). چربی. (گرم). انرژی. (کیلو کالری). شیر بدون‌چربی و خیلی کم‌چرب. شیر کم‌چرب. شی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه