نوشته‌هایی با برچسب "روشهای درمان سنتی"

درمان با روش‌های فیزیکی (فیزیوتراپی سنتی) درمان با روش‌های فیزیکی (فیزیوتراپی سنتی)

نویسنده: محمد سعید جانب اللهی. انحراف رحم:. در خراسان اگر زنی انحراف رحم داشته باشد، برای حامله شدن سه روز پی در پی روی زمین می‌نشیند و پاهایش را از دو طرف دراز می‌کند. بعد انگشتانه‌ای میان دو پا و در محاذات زانوان خویش قرار می‌دهد، آن وقت سرش را خم می‌کند و می‌کوشد که با دهان خود انگشتانه را از زمین بردارد اگر در یکی از سه روز موفق شد، حتماً حامله خواهد شد. در غیر این صورت سه روز دیگر قبل از صرف صبحانه دو عدد پیاز درسته محکم به دو کشاله‌ی رانش می‌بندد و با همان حالت تمرین فوق را مجدداً تکرار می‌کند و نیم ساعت بعد پیازها را دور می‌اندازند و ع

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه