نوشته‌هایی با برچسب "خواص دارویی گیاه پرسیاوشان"

خواص دارويي گياه پرسياوشان خواص دارويي گياه پرسياوشان

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. پرسیاوشان. نام عربی:. شعرالجبال، شعر الأرض. نام های دیگر:. شعرالجن، شعر الخنازیر، جعده القنا، شعرالگلاب، کزبره البئر، ساق الأسود، ساق الوصیف. ماهیت:. نباتی است، برگ آن شبیه به برگ گشنیز و بی ساق و ثمر و شاخه های آن بسیار باریک و صلب و سیاه و سرخ رنگ، منبت آن مواضع نمناک و سایه مانند کناره های چاه و پای دیوارهای کهنه و خراب ها. طبیعت:. معتدل، مایله به گرمی و خشکی. افعال و خواص:. ملطف، مفتح و منضج و محلل و مجفف، آشامیدن مطبوخ آن جهت اسهال صفرا و سودا و بلغم موجود در معده و امعاء و جهت تنقیه سینه و شش و ربو و ض

خواص دارویی پرسیاوشان ؛ گیاه دارویی خواص دارویی پرسیاوشان ؛ گیاه دارویی

گیاه پرسیاوشان دارای خواص دارویی بسیاری است و در ایران پراکندگی وسیعی دارد. این گیاه دارای شاخه های سیاه، سخت، باریک و براق به درازای تقریبا 20 سانتی‌متر، و برگ‌های کوچکی مانند برگ‌های گشنیز، به صورت بریده بریده دارد. ساقه و گل و میوه و دانه ندارد. ریشه‌اش از لحاظ دارویی بی‌ارزش است. گیاه پرسیاوشان را بیشتر می‌توانید کنار جوی و چاه‌های قدیمی که در نواحی مرطوب و سایه‌دار قرار دارند پیدا کنید. این گیاه دارای خواص درمانی بسیاری بوده که سم‌زدایی کبد، کمک به درمان زردی یا یرقان و کمک به دفع راحت سنگ‌های کلیوی از جمله آن‌ها است. برخی دیگرپرسیاوشان

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه