نوشته‌هایی با برچسب "ارزش غذایی پنیر لیقوان"

ارزش غذایی و روش تولید پنیر لیقوان ارزش غذایی و روش تولید پنیر لیقوان

ارزش غذایی و روش تولید پنیر لیقوان. لیقوان روستایی است در منطقه آذربایجان که پنیر تهیه‌شده از گوسفندهایش، این خطه را مشهور کرده است. پنیر لیقوان مانند سایر پنیرهای سنتی با زدن مایه‌پنیر به شیر و ایجاد لخته تهیه می‌شود. روستای لیقوان، روستای کوچکی است و دام‌های آن مسلماً نمی‌توانند شیر کافی برای تمام پنیرهای لیقوانی که در سطح کشور تهیه و عرضه می‌شوند، تولید کنند. از آن‌جا که نام لیقوان اشتهای هرکس را برمی‌انگیزد و مراکز عرضه‌ی این پنیر هم زیاد هستند، تصمیم گرفتیم نگاهی بر روند تولید و نگهداری این پنیر محبوب و سنتی داشته باشیم. دکتر آراسب دباغ‌

ارزش غذایی و روش تولید پنیر لیقوان ارزش غذایی و روش تولید پنیر لیقوان

لیقوان روستایی است در منطقه آذربایجان که پنیر تهیه‌شده از گوسفندهایش، این خطه را مشهور کرده است. پنیر لیقوان مانند سایر پنیرهای سنتی با زدن مایه‌پنیر به شیر و ایجاد لخته تهیه می‌شود. روستای لیقوان، روستای کوچکی است و دام‌های آن مسلماً نمی‌توانند شیر کافی برای تمام پنیرهای لیقوانی که در سطح کشور تهیه و عرضه می‌شوند، تولید کنند. از آن‌جا که نام لیقوان اشتهای هرکس را برمی‌انگیزد و مراکز عرضه‌ی این پنیر هم زیاد هستند، تصمیم گرفتیم نگاهی بر روند تولید و نگهداری این پنیر محبوب و سنتی داشته باشیم. دکتر آراسب دباغ‌مقدم، متخصص صنایع غذایی به سوال‌های م

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه