بیماری و گیاه درمانی

درمان دردها با طب سوزني (1)

نویسندگان: گروه نویسندگان. کاربردهای طب سوزنی. کاربرد طب سوزنی در درمان بیماری ها بسیار گسترده و متنوع بوده و موارد ذیل نمونه هایی از آن می باشد:. میگرن، سینوزیت، آسم و تنگی نفس، بیماری های اعصاب و روان، افسردگی، اضطراب، بی خوابی، زود عصبانی شدن، تیک ها و پرش های عصبی، ناتوانی جنسی، سکته مغزی، دیسک و سیاتیک، کمر درد مزمن، آرتروز، روماتیسم، زونا، بی اشتهایی و پراشتهایی، یبوست مزمن، تهوع، سکسکه، ترک سیگار، ترک اعتیاد داروئی و مواد مخدر، چاقی و لاغری، اختلالات قاعدگی، اختلالات پوستی، آکنه، پسوریاریس، اگزما، وزوو گوش، سرگیجه، ناشنوایی، کاهش بینایی

درمان طب سوزنی درمان با طب سوزنی

ادامه مطلب ...
درمان دردها با طب سوزني (2)

نویسندگان: گروه نویسندگان. طب سوزنی و درمان بیماری های گوارشی. قدمت پنج هزار ساله طب سنتی چین در کنار اقبال این شیوه درمانی در درمان بیماری های مختلف جسم و روح انسان موجب شده تا این مکتب به عنوان یکی از مکاتب درمانی موفق در جهان شناخته شود. امروزه نه تنها مردم قاره آسیا بلکه شهروندان بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی طب سنتی چین را به عنوان یکی از شیوه های درمانی موفق در درمان و تسکین بیماری ها و دردها می شناسند و در طول زندگی خود دست کم یک بار از آن برای درمان استفاده کرده اند. این شیوه درمانی که سال هاست با تایید سازمان بهداشت جهانی در کش

درمان طب سوزنی درمان با طب سوزنی

ادامه مطلب ...
خواص دارويي سرکه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. سرکه. عربی:. خَلّ. نام های دیگر:. سرکا. ماهیت:. از اکثر چیزها مانند انگور و مویز و خرما و انجیر و شکر و آب نیشکر و تاری و عسل و امثال اینها و هر میوه آب دار شیرین و از حبوب نیز مانند برنج و غیره ترتیب می دهند. طبیعت:. مرکب القوی و در دوم سرد و خشک، البته بر حسب نوع سرکه متفاوت است. افعال و خواص:. قابض و بسیار مجفف و سریع النفوذ و رساننده قوای ادویه به اعضاء و ملطف و قاطع اخلاط غلیظه، طلا و نطول آن به تنهایی یا با روغن زیت و یا روغن گل ممزوج با هم جهت صداع حار و صداعی که از آفتاب به هم رسیده باشد و یا از صفرا

خواص سرکه خواص دارویی سرکه

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه شويد

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. شوید، شود، شوت. نام عربی:. شبت. ماهیت:. گیاهی است معروف قائم بر یک ساق و شاخ های آن بسیار باریک شبیه به رازیانه و برگهای آن ریزه و گل آن چتری و تخم آن ریزه تر از رازیانه و اندک پهن به شکل نصف دانه رازیانه و قوت آن تا دو سال باقی می ماند و از ادویه کبار جلیله القدر است. طبیعت:. در آخر دوم گرم و در اول دوم خشک و گفته اند تر آن در آخر آن گرم و خشک آن در اول آن. افعال و خواص:. محلل و منضج و مفتح سدد و هاضم و با تریاقیت و مسکن مغص و اوجاع بارده و مدر بول و حیض و جهت ربو و فواق امتلائی و ضعف معده و جگر و سپرز و سن

خواص دارویی شوید خواص دارویی گیاه شوید خواص گیاه شوید

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه اسفند

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. اسفند. نام عربی:. حُرمل. نام های دیگر:. اسپند، سپند، اسپنج (شمال کشور). ماهیت:. نباتی است به قدر ذرعی و از یک تنه چندشاخ می روید و برگ آن مایل به تدویر و غلاف دانه های آن مدور و مثلث الاضلاع و مخطط به سه خط و به اندک سرخی و تخم آن سیاه به قدر خردل و ثقیل الرایحه. طبیعت:. در سوم گرم و در دوم خشک. افعال و خواص:. لطیف و جالی سینه و شش از رطوبت لزجه و محلل ریاح امعاء و مواد غلیظه، مبهی و مسمن و مدر شیر و بدل و حیض و مسهل سودا و بلغم غلیظ و حب القرع، آشامیدن جرم آن جهت صرع و فالج و جنون و نسیان و سائر امراض بارده

خواص دارویی اسفند خواص دارویی گیاه اسفند خواص گیاه اسفند

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه انجباز

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. انجبار. عربی:. انجبار. نام های دیگر:. انگبار. ماهیت:. نباتی است به بلندی قامتی و اکثر بر علیق و آنچه بر نزدیک آن باشد می پیچید و مشبک می سازد آن را، برگ آن مانند برگ رطبه و با اندک زغبی مانند غبار، و شاخهای آن قویتر از رطبه و مایل به سرخی و بیخ آن خشبی و سرخ و مستعمل ریشه های باریک آن است که آن را لحای انجبار نامند و منبت آن بلاد شام است در کنار رودها و میان جویها (امروزه در عطاری ها ریشه آن مستعمل است). طبیعت:. سرد و خشک در درجه سوم. افعال و خواص:. قاطع نزف الدم جمیع اعضا خصوصاً از سینه و ریه و بواسیر و حاب

ادامه مطلب ...
مجربات عطاران

به کوشش: محمد کمالی نژاد. تجربیاتِ ویژه در گیاه درمانی. بادرنجبویه. • ترکیب بادرنجبویه، گاوزبان، سنبل الطیب، بهار نارنج برای ناراحتی های اعصاب و بی خوابی نافع است. (عطارنژاد). • در ترکیب داروهای مقوی معده همراه با نعناع، کاکوتی، زنیان، پونه به صورت دم کرده میل شود. (عطارنژاد). • مصرف عرق بادرنجبویه برای کاهش ویار و تهوع در دوران بار داری مفید است. (میرقهاری). • بازکننده عروق مغز می باشد و تپش قلبی که از ضعف و برودت باشد را مفید است (هوشنگی). بابونه. • ترکیب بابونه و زیره سیاه و به صورت پورد و زرده تخم مرغ و بستن آن به زانو یا مفاصل دیگر باعث

ادامه مطلب ...
وزن های مرسوم در عطاری ها و طلافروشی ها

به کوشش: محمد کمالی نژاد. واحد وزن. وزن شرعی. صیرفی؛ متعارف. ارز. 0/01858 گرم. 0/0191 گرم. استار. 20/7 گرم. اوقیه. 37/5 گرم. جو. 0/04645 گرم. 0/04790. چارک. 750 گرم. حبه. 0/048 گرم. دانگ. 0/520بر حسب مثقال شرعی. 0/743 بر حسب مثقال شرعی. درم. 3/125 گرم. 3/2 گرم. دینار. 4/32 گرم. رطل. 406/25 گرم. 406/5 گرم. سیتر. 20/07 گرم. 20/7 گرم. سیر. 75 گرم. قیراط. 0/185 گرم. 0/191 گرم. مثقال. 4/46 گرم. 4/6 گرم. منبع مقاله :. کمالی نژاد، محمد، (1390)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول.

ادامه مطلب ...
واژه نامه ی طب سنتی

به کوشش: محمد کمالی نژاد. ابخره. بخار. احتباس:. بسته شدن. احشا:. روده ها، دل و روده. احلیل:. سوراخ آلت تناسلی. اخلاط محترقه:. اخل��ط سوخته. ارواح:. جمع روح، در اصطلاح طبی بخاری است لطیف که در دل متولد و باعث حیات و حس و حرکت می شود. استسقاء:. گرد آمدن آب در شکم و متورم شدن آن. استفراغ:. تهی شدن طبع از مواد زائد، پالایش طبع. استنشقاق:. به بینی کشیدن چیزی مایع بود. اعضاء الراس:. اندامهای سر. اعضای رئیسه:. اندامهای مهم تن، قلب، مغز، جگر و غدد تناسلی. اعیاء:. ماندگی، به رنج افتادن، عاجز نمودن بیماری کسی را. اغیر:. غبار آلود. اغتسال:. غسل دادن، شستشو

واژه نامه طب سنتی واژه طب سنتی واژه های طب سنتی

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه آويشن

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. آویشن. نام عربی:. صعتر. نام های دیگر:. اوشن، آزربه (همدان)، آنخ (قوچان)، کلیک اودی(ترکی)، آبشم، آویشم (اصفهانی)، ساتر (هندی). ماهیت:. برگ گیاهی است و انواع می باشد بستانی و بری و جبلی. بستانی را به فارسی مرزه نامند و برگ بستانی مدور و برگ بری بعضی طولانی ریزه و بعضی برگ آن نازک و جبلی عریض و مدور و آنچه رنگ آن سیاه باشد صعتر فارسی نامند. طبیعت:. در آخر دوم گرم و خشک. افعال و خواص:. مفتح سدد و مقطع و مجفف و محلل ریاح و بلاغم و ملطف اغذیه غلیظه و مبهی و مشهی غذا و منقی ریه و معده و جگر و امعاء از رطوبات و بلا

خواص دارویی گیاه آویشن خواص دارویی آویشن خواص گیاه آویشن

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياهِ زيره سبز

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. زیره سبز. نام عربی:. کمون، سنوت. نام های دیگر:. جیره (هندی). ماهیت:. تخم نباتی است از رازیانه باریک تر و سیاه و سبز و زرد و سفید می باشد و نبات آن از رازیانه کوچکتر و برگ آن مستدیر و قبه آن مانند شبت و چهار قسم می باشد. فارسی و نبطی و کرمانی و شامی و هر یک بری و بستانی می باشد و بهترین همه بری و بستانی و کرمانی تازه آن است. طبیعت:. در سوم گرم و خشک. افعال و خواص:. مسخن، ملطف، ملطف و مقطع و محلل و مجفف و قابض، سعوط نقوع خیسانده آن در سرکه و یا استشمام منقوع آن و یا پر نمودن بینی بدان حابس رعاف، آشامیدن آن با

خواص دارویی زیره خواص دارویی زیره سبز خواص دارویی زیره ی سبز

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه زيره سياه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. زیره سیاه. نام عربی:. کمون اسود. نام های دیگر:. جیره (هندی). ماهیت:. تخم نباتی است از رازیانه باریک تر و سیاه و سبز و زرد و سفید می باشد و بنات آن از رازیانه کوچکتر و برگ آن مستدیر و قبه آن مانند شبت و چهار قسم می باشد. فارسی و نبطی و کرمانی و شامی و هر یک بری و بستانی می باشد و بهترین همه بری و بستانی و کرمانی تازه آن است. طبیعت:. در سوم گرم و خشک. افعال و خواص:. مسخن، ملطف و مقطع و محلل و مجفف و قابض، سعوط نقوع خیسانده آن در سرکه و یا استشمام منقوع آن و یا پر نمودن بینی بدان حابس رعاف، آشامیدن آن با سرکه

خواص دارویی زیره خواص دارویی زیره ی سیاه خواص گیاه زیره

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه گشنيز

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. گشنیز. نام عربی:. کُزبره. نام های دیگر:. جلجلان، دهنیه (هندی)، دانیا (بنگلادش). ماهیت:. بری و بستانی می باشد بری را برگ زیره تر و مایل به تدویر و تخم کوچکتر و هر دو عدد به هم پیوسته و در جمیع افعال قوی تر از بستانی و از آن ربون تر و با سمیت می باشد و بستانی آن به قدر ذرعی و زیاده بر آن با شاخ های باریک و برگ های آن شبیه به برگ تره تیزک و گل آن چتروار از چتر شبت کوچکتر و گل آن ریزه سفید و تخم آن سبز مدور و پوست آن اندک خیاره وار و مغز آن در حصه بهم متصل و حدت رایحه پوست آن زیاده از مغز آن و بهترین آن تازه بال

خواص دارویی گشنیز خواص دارویی گیاه گشنیز خواص گیاه گشنیز

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه زرشک

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. زرشک. نام عربی:. امبرباریس. نام های دیگر:. زارج، زرک (افغانی)، زرنک. ماهیت:. درختی است خاردار و خارهای آَن مثلث یعنی هر جا که خار رسته سه خار با هم رسته و برگ آن شبیه به برگ یاسمین و بزرگتر و باریکتر از آن و گل آن زرد مایل به سفیدی و سرهای آن مجتمع و ثمر آن خوشه دار و طولانی و در خامی سبز و بعد رسیدن سرخ مایل به بنفش و بنفش سیاه می گردد و هنگام رسیدن آن تابستانی است. و بهترین آن منقی از دانه یا بی دانه کوهی آن است. طبیعت:. سرد و خشک در سوم. افعال و خواص:. با قوت قابضه و تریاقیه، قاطع صفرا و مسکن تشنگی و حرا

خواص دارویی زرشک خواص گیاه زرشک خواص دارویی گیاه زرشک

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه پونه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. پونه. نام عربی:. فودنج، حبق. نام های دیگر:. پودنک، فوتنج، پودنه، پودینه، یارپوز (ترکی). ماهیت:. سه نوع است. بری و جبلی و نهری و ساق آن متفرق و تند بوی با عطریت و برگ آن ریزه مایل به استداره و نازک و نرم و طعم و رایحه آن شبیه به فودنج نهری است و با حدت و تلخی کمی و تخم آن شبیه تخم ریحان. و فودنج نهری که بیشتر در کنار آبها و بساتین می روید شاخهای آن پُر گره و باریک و بر زمین پهن و گل آن بنفش می باشد. طبیعت:. در اول سوم گرم و خشک. افعال و خواص:. بغایت ملطف، جهت کزاز و تنقیه فضول سینه و معده و سوزش آن و فواق و

خواص دارویی گیاه پونه خواص دارویی پونه خواص گیاه پونه

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه حنا

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. حنا. نام عربی:. حِنّا. نام های دیگر:. نام گل آن فاغیه، مهندی (هندی)، ارقان (یونانی). ماهیت:. نباتی است. ساق آن به قدر یک ذرع و زیاده و در هند و بنگاله تا به قدر یک دو قامت انسان می شود و ساق آن سرخ رنگ و برگ آن شبیه به برگ انار و مورد و نازکتر و کوچکتر و نرم تر از آن و گل آن که فاغیه نامند سرخ مایل به سفیدی و خوشبو است. طبیعت:. مرکب القوی مائل به سردی و در دوم خشک. افعال و خواص:. ضماد و طلای آن با برگ گردکان بالمناصفه جهت صداع ریحی و بلغمی مجرب و به دستور با سرکه بر پیشانی جهت رفع صداع و با قطران و روغن زیت

خواص دارویی حنا خواص دارویی گیاه حنا خواص گیاه حنا

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه بالنگ

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. نوع صغیر آن را ترنج و نوع کبیر آن را بالنگ می نامند. نام عربی:. اترج، متکه، ریحان الماء. ماهیت:. دو صنف است: یکی صغیر و پوست آن مستوی املس و دو طرف آن باریک و این را به فارسی ترنج نامند و صنف دوم کبیر و پوست آن غیر مستوی و دو طرف آن چندان باریک نیست بلکه طرف متصل به شاخ درخت اندک پهن تر و طرف دوم آن اندک باریکتر و این را به فارسی بالنگ نامند و رنگ پوست هر دو صنف آن زرد و طلائی است و درخت آن فی الجمله شبیه به درخت لیمو و به بلندی یک قامت تا یک و نیم قامت و شاخهای آن پهن و درهم و برگ آن اندک طولانی و عریض با ت

خواص دارویی بالنگ خواص دارویی گیاه بالنگ خواص گیاه بالنگ

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه چاي کوهي، ذرت، زنجبيل

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. چای کوهی. نام عربی:. مَرمازاد. نام های دیگر:. مرو آزاد (فارسی)، پشمک گیاه، توکلیجه (ترکی)، اسطاکیس (فرنگی). ماهیت:. نباتی است ساق آن یک عدد و به قدر شبری و قریب به جعده و پر زغب به قدری که گویا از ساق تا آخر در میان پنبه حلاجی کرده بسیار نرم پیچیده اند و گل آن بنفش مایل به سرخی و ریزه و از ساق تا آخر با برگهای بسیار ریزه آمیخته به گل و حکیم میر محمد مومن رحمه الله تعالی نوشته اند که در فیروز کوه مکرر مشاهده کرده واخذ نموده است. طبیعت:. گرم و خشک و گرمی آن را زیاده از خشکی دانسته اند. افعال و خواص:. سعوط آن ب

خواص دارویی چای کوهی خواص دارویی چای خواص گیاه چای کوهی

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه غوره، انگور و مويز

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. غوره. نام عربی:. حِصرم. ماهیت:. انگور خام نارس سبز ترش است هر نوع انگور که باشد. طبیعت:. در اول دوم سرد و در آخر آن خشک و عصاره آن سردتر و خشک تر از آن تا سوم. افعال و خواص:. مطفی حرارت خون و صفرا و قامع صفرا و مقطع بلغم معده و حابس طبع و مانع انصباب مواد و مقوی جگر و بدن و رافع تشنگی و سستی اعضا و رب آن قاطع تشنگی و مسکن حرارت و التهاب معده و جهت اسهال مراری و برانگیختن اشتها و حفظ جنین و تقویت احشا و منع غثیان صفراوی. ***. بدل:. ریواس، حماض، اترج. مضر:. مضعف معده سرد و مضر باه و مولد ریاح و مغص و مورث عطش

خواص دارویی غوره خواص دارویی انگور خواص غوره انگور

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه کبر

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. کبر. نام عربی:. کبر. نام های دیگر:. اثونیطس (یونانی)، کورک (شیرازی)، میوه آن به ترکی ایلان یارپوزی نام دارد. ماهیت:. ثمر نباتی است خار دار و پر شاخ و اکثر شاخهای آن منبسط بر روی زمین و برگ آن اندک پهن و گل آن در غلافی سبز به مقدار زیتون کوچک و دانه نخودی و بعد شکفتن گل آن سفید در وسط آن تارها شبیه به موی و ثمر آن که خیار کبر نامند از بلوط بزرگتر و به قدر خیار کوچکی و بعد رسیدن شکفته مغز آن سرخ رنگ و تخم آن زرد و با رطوبت لزجی و طعم آن اندک شیرین و با تلخی و قبض و عفوصت کمی و هر چند رسیده تر باشد تلخی و عفوصت

خواص دارویی کبر خواص دارویی گیاه کبر خواص گیاه کبر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه