استرس

گلی که استرس را کاهش می دهد!!

اگر شما فردی هستید که همیشه مضطربید ؛ به شما توصیه می کنیم این گل. را در منزل خود نگه داری کنید تا استرستان کاهش یابد. گیاهان تزئینی استرس را کاهش می دهند نتایج تحقیقات دانشمندان بار. دیگر با تاکید بر اثرات مفید استفاده از گلها در محل زندگی و کار در تحقیقات خود. نشان دادند که گیاهان تزئینی با تصویه هوا استرس را کاهش می دهند. محققان دانشگاه جورجیا با انجام تحقیقات علمی ارزش گیاهانی را که در خانه و محل. کار نگهداری می شوند نشان دادند. نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که گیاهان پیرامون نه تنها می. توانند از سلامت افراد محافظت کنند بلکه می توانند ا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه