خواص دارویی: خلط آور - ضد نفخ - مقوی معده

خواص دارویی:
خلط آور - ضد نفخ - مقوی معده
نوع گیاه مورد استفاده جهت تقطیر:
Ziziphora tenuior گیاه کاکوتی
Labiatae از تیره
مناطق رویش یا کشت:
مناطق مختلف ایران - نواحی غربی - جنوبی و شرقی ایران
مواد موثره:
پینن - لیمونن - پلی ژون - میرسن

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه