خواص دارویی: رفع ناراحتیهای هضمی و اسهال مقوی معده - ضد نفخ - آرام بخش

خواص دارویی:
رفع ناراحتیهای هضمی و اسهال مقوی معده - ضد نفخ - آرام بخش
نوع گیاه مورد استفاده جهت تقطیر:
Mentha گیاه نعنا
Libiatae از تیره
مناطق رویش یا کشت:
کلیه مناطق ایران
مواد موثره:
کاروون - تانن
میزان اسانس در فرآورده
حداقل 50 میلی گرم در 100 سی سی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه