خواص دارویی: ضدنفخ - اشتها آور - نیرو دهنده

خواص دارویی:
ضدنفخ - اشتها آور - نیرو دهنده
نوع گیاه مورد استفاده جهت تقطیر:
زیره سیاه Carum carvi
umbelliferae از تیره
مناطق رویش یا کشت:
آذربایجان - همدان - کرمان - شاهرود
مواد موثره:
کاروون - دی هیدرو کاروون - کومینول

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه