خواص دارویی: رفع سو هاضمه - ضد نفخ - مقوی معده - ضد اسکوربوت - طعم دهنده

خواص دارویی:
رفع سو هاضمه - ضد نفخ - مقوی معده - ضد اسکوربوت - طعم دهنده
نوع گیاه مورد استفاده جهت تقطیر:
Cinnamomum zeylanicum دارچین
Lauraceaeاز تیره
Zingiber officinale زنجبیل
Zingiberaceae از تیره
مناطق رویش یا کشت:
سیلان - هندوستان - چین
مواد موثره:
آلدئید سینامیک - اوژنول - فلاندرن - سیمن- زینژرون - ژینژرول

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه