خواص دارویی: مدر - دافع سنگ کلیه و مثانه

خواص دارویی:
مدر - دافع سنگ کلیه و مثانه
نوع گیاه مورد استفاده جهت تقطیر:
Alhagi Camelorum گیاه خارشتر
Indigofera از تیره
مناطق رویش یا کشت:
سمنان - دامغان - خراسان - شیروان - بجنورد - بلوچستان

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه