خواص دارویی: تب بر - آرام کننده - دفع کرم

خواص دارویی:
تب بر - آرام کننده - دفع کرم
نوع گیاه مورد استفاده جهت تقطیر:
Salix alba پوست درختان بید
Salicaceae از تیره
مناطق رویش یا کشت:
همه مناطق ایران
مواد موثره:
سالیکوزید یا سالیسین
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه