تحقیقات جدید نشان می دهد : افرادی که از این سبزی می خورند ، کاهش وزن چشم گیری دارند و ....

تحقیقات جدید نشان می دهد : افرادی که از این سبزی می خورند ، کاهش وزن چشم گیری دارند و .... 
تاثیر مصرف مرزه در کاهش وزن
بر اساس تحقیقی که در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده است، با افزودن مرزه به رژیم غذایی موش های آزمایشگاهی می توان وزن آنها را کاهش داد.
مصرف روزانه گیاه مرزه در کاهش وزن موثر است.
بر اساس تحقیقی که در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده است، با افزودن مرزه به رژیم غذایی موش های آزمایشگاهی می توان وزن آنها را کاهش داد.
این بررسی نشان می دهد، مصرف50 میلی گرم مرزه 3 بار در روز موجب کاهش وزن افراد می شود .
محققان بر اساس این بررسی امیدوارند، با استفاده از ترکیبات مرزه به داروی جدیدی برای کاهش وزن دست یابند.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه